Psykologspesialist med privatpraksis på Vinderen i Oslo.

Jeg tilbyr individualterapi for ungdom og voksne, parterapi og foreldreveiledning.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk voksenpsykolog.

Jeg har 15 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, samt 5 år i privat praksis. I spesialisthelsetjenesten har jeg fått utstrakt erfaring med utredning, vurdering og behandling av både lettere psykiske plager og mer alvorlige psykiske lidelser. Jeg var med på å utvikle og etablere Senter for jobbmestring der jeg arbeidet med psykisk helse knyttet opp mot arbeidslivet. Videre har jeg flere års erfaring fra familievernet der parterapi, bruddprosesser, foreldresamarbeid etter brudd og andre familieterapeutiske problemstillinger sto sentralt. I Pedagogisk psykologisk tjeneste var fokus å legge til rette både på individ og systemnivå, for barn og ungdom som av ulike årsaker hadde utfordringer i forhold til skole og læring.

Som terapeut er jeg opptatt av å møte mennesker med trygghet, varme og profesjonalitet, og har tro på at endring er mulig for alle. Jeg er opptatt av å møte klienten der de er og bruker tid på å avklare forventninger, ønsker og behov. Jeg benytter et bredt spekter av anerkjente og empirisk validerte terapeutiske metoder og tilpasser behandlingen i dialog med deg. Min ambisjon er å skape et rom hvor vi sammen kan utforske og reflektere rundt holdninger, tanker og følelser som hindrer deg i å leve et godt liv og kunne gi deg effektive og forståelige verktøy som muliggjør endringen du ønsker.