Tjenester

Hva jeg kan tilby

Som terapeut er jeg opptatt av å møte mennesker med trygghet,
varme og profesjonalitet, og har tro på at endring er mulig for alle.

Individualterapi for ungdom og voksne, foreldreveiledning og parterapi.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk voksenpsykolog.

Jeg har 20 års klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten for voksne (poliklinikk og døgnavdeling), Senter for jobbmestring/Raskere tilbake, familievernet, PPT og privat praksis.

Som terapeut er jeg opptatt av å møte mennesker med trygghet, varme og profesjonalitet, og har tro på at endring er mulig for alle. Jeg er opptatt av å møte klienten der de er og bruker tid på å avklare forventninger, ønsker og behov. Jeg benytter et bredt spekter av anerkjente og empirisk validerte terapeutiske metoder og tilpasser behandlingen i dialog med deg. Min ambisjon er å skape et rom hvor vi sammen kan utforske og reflektere rundt holdninger, tanker og følelser som hindrer deg i å leve et godt liv og kunne gi deg effektive og forståelige verktøy som muliggjør endringen du ønsker.

Les mer om meg