Individualterapi for ungdom og voksne, foreldreveiledning og parterapi.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk voksenpsykolog.

Jeg har 15 års klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten for voksne (poliklinikk og døgnavdeling), Senter for jobbmestring/Raskere tilbake, Familievernet og Pedagogisk psykologisk tjeneste.

Som terapeut er jeg opptatt av å møte mennesker med trygghet, varme og profesjonalitet, og har tro på at endring er mulig for alle. Jeg er opptatt av å møte klienten der de er og bruker tid på å avklare forventninger, ønsker og behov. Jeg benytter et bredt spekter av anerkjente og empirisk validerte terapeutiske metoder og tilpasser behandlingen i dialog med deg. Min ambisjon er å skape et rom hvor vi sammen kan utforske og reflektere rundt holdninger, tanker og følelser som hindrer deg i å leve et godt liv og kunne gi deg effektive og forståelige verktøy som muliggjør endringen du ønsker.

Les mer om meg

Som terapeut er jeg opptatt av å møte mennesker med trygghet,
varme og profesjonalitet, og har tro på at endring er mulig for alle.

Tjenester

Hva jeg kan tilby
Bestill time