Jeg tar imot ungdom og voksne og arbeider med de fleste psykologiske problemstillinger.

De færreste av oss går gjennom livet uten vanskelige perioder og noen ganger kan det vippe oss ut av likevekt. Hos enkelte vil det dreie seg om livskriser og livsvansker som har blitt for krevende å håndtere på egen hånd. Andre ønsker å ta tak destruktive mønstre som har vedvart over tid. Den terapeutiske samtalen inspirerer til utforskning og refleksjon rundt egne holdninger og tanker. Gjennom samtalen utvikles ferdigheter og teknikker for økt bevissthet og et mer oppmerksomt nærvær. Gjennom en tydeligere bevissthet og en større aksept av deg selv blir det lettere å velge hva som er viktig for deg i ditt liv og gi avkall på handlemåter som ikke tjener deg.

Mitt ønske er å identifisere hva som hindrer deg i å leve et godt liv og kunne gi deg effektive og forståelige verktøy som muliggjør endringen du ønsker. Gi håp om at endring er mulig og mot til å gjennomføre endringen du ønsker.

Aktuelle tema kan være:

Angst og uro
Grubling og bekymring /GAD
Tvangslidelse/OCD
Sosialangst,
Helseangst
Panikklidelse
Fobier
Flyskrekk
Søvnvansker
Tristhet, depresjon og nedstemthet
Tap, sorgreaksjoner og ensomhet
Relasjonsvansker
Jobbrelaterte vansker
Selvfølelsesproblematikk
Personlig vekst og utvikling
Dissosiasjon – depersonalisering og derealisasjon
Stress, overbelastning og utbrenthet
Krisereaksjoner, eksistensielle spørsmål og følelse av meningsløshet
Foreldreveiledning – relasjon mellom foreldre-barn/ungdom
Skolevegring, mobbing og utfordringer knyttet til ungdomstid
Psykiske vansker knyttet til svangerskap, fødsel og spedbarnstid
Behandlingsopplegg for utmattelse – ME/CFS og sekundær utmattelse etter sykdom