Priser & Vilkår

Priser

Individualterapi 45 min 1650kr
Individualterapi 60 min 2200kr
Telefonkonsultasjon 45 min 1650kr
Parterapi 45 min 1900kr
Parterapi 60 min 2500kr
Parterapi 90 min 3700kr
Foreldreveiledning 45 min 1900kr
Foreldreveiledning 60 min 2500kr
Forsikringskunder 45 min 1750kr
Tillegg for kveldstimer etter kl. 16.00. 45 min 200kr

Timer betales med VIPPS etter endt konsultasjon.

Vilkår

Behandlingstimer som ikke avbestilles før kl. 10.00 to virkedager i forveien blir belastet i sin helhet, uansett avlysningsgrunn. Behandlingstimer som avtales mindre enn to virkedager før avtalt tid kan ikke avbestilles.

Ved karantene grunnet Covid-19 tilbys telefon eller videokonsultasjon. Frist for avbestilling gjelder som vanlig.

Det er mange som ønsker time. Dersom du ser at det ikke får anledning å benytte deg av oppsatt time er det fint om du gir beskjed så tidlig som mulig.

Mange forsikringsselskaper dekker utgifter til psykologbehandling inntil 10 timer. Undersøk med ditt forsikringsselskap eller arbeidsgiver om dette gjelder deg.
Som psykolog har jeg taushetsplikt og journalplikt forankret i det norske lovverket.

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening.

Bestill time